Noah Hellwig, dansare

Noah Hellwig, dansareMedverkande i Armide, Drottning Christina, Kärlek med förhinder och Don Juan.

Noah Hellwig kommer från Stockholm och började sin utbildning år 2000 vid Kungliga Svenska Balettskolan. Han är även utbildad vid Central School of Ballet och erhöll vid examen 2010 en BA (Hons) degree i Professional Dance & Performance. Noah har dansat med Ballet Ireland i Romeo & Julia (2010 och 2012), Scheherazade (2011) och Cinderella – After the ball (2013). Han medverkade i Nordic Baroque Dancers samarbete med Compagnie l’Eventail på Drottningholms Slottsteater 2011, dansade i Julius Caesar på Folkoperan 2012 och gjorde Renaud i Renaud et Armide med Compagnie l’Eventail på operan i Versailles och Opéra Comique de Paris 2012. Under 2013 och 2014 dansade han i olika produktioner med Pasodos Dance Company, Weld Company, Nomo Daco, Theater Lüneburg samt för Nordic Baroque Dancers i föreställningen Kärlek med förhinder. Noah har fått Central School Award for Choreography 2010 och Ballet Central Award 2010. Han har också vunnit första pris i Central Friends Trust Awards 2010, med ett solo i egen koreografi. Noah studerar sedan hösten 2014 en Master i koreografi vid Dans och Cirkushögskolan.