Camilla Kandare, forskare och pedagog

Camilla Kandare, forskare och pedagogMedverkande som dansare/forskare i Drottning Christina.

Camilla Kandare är filosofie doktor (Dance History and Theory, University of California, Riverside, 2009). Hennes avhandling, som baserades på omfattande arkivforskning i Vatikanstaten och Rom, behandlar Drottning Christinas romerska period och belyser hur Christina iscensatte sin publika närvaro i staden. Camilla har inbjudits att presentera sin forskning vid flertalet internationella konferenser och hennes arbete har understötts av bland annat Kungliga Vitterhetsakademien, Fondazione Famiglia Rausing, The Mellon Institute och Berit Wallenbergs Stiftelse. Hon har vidare studerat barockdans i Europa och USA och innehar en danspedagogexamen från Danshögskolan. Mellan 2001 och 2009 var hon verksam vid dansinstitutionen på University of California, Riverside, där hon bland annat undervisade i dans och rörelse samt koreograferade för universitetets Collegium Musicum. För närvarande undervisar hon i barockdans på Balettakademien i Stockholm.