Forskningsinriktat arbete

Nordic Baroque Dancers arbetar forskningsinriktat genom seminarier och ett kontinuerligt utforskande av källmaterial.


Drottning Christina – roller i dans och rörelse

Christina
Med inspiration från Camilla Kandares avhandling ‘Figuring a queen, Queen Christina of Sweden and the embodiment of sovereignty’, har Nordic Baroque Dancers skapat en lecture performance om drottning Christinas fysiska värld.

Idé och koncept: Camilla Kandare (manus) och Karin Modigh (koreografi och regi)
Medverkande: Noah Hellwig, Camilla Kandare och Karin Modigh
Musik: Kassel MS, Suite XIX ”Ballet à 4 zu Stockholm getanzt”, édition Écorcheville (inspelad)
Produktion: Nordic Baroque Dancers
Bokning: Kontakta Karin Modigh

Programmet hade premiär på Stockholms slott den 11 mars 2015, inom ramen för Musik på slottet och projektet Queen Christina of Sweden, the European.

Porträtt av Sébastien Bourdon

1638. På Stockholms slott framförs “Ballet de Plaizirs de la Vie des Enfants sans Soucy”. I publiken sitter en ung Christina som varje dag tar lektioner för sin dansmästare.
1649. Hovbaletten “Then fångne Cupido” framförs med Christina själv i rollen som Diana. Drottningens fysiska närvaro på scenen är ett viktigt led i att förverkliga hennes kungliga makt.
1655. Christina har nått Rom, där hon kommer att bo under resten av sitt liv. I påvarnas stad passar det inte för en drottning att framträda på scenen, men Christina drar nytta av sina år av dansträning och finner nya sätt att varje dag iscensätta sin egen person.

När vi ser på Christina idag ser vi ett porträtt, en person i stillhet, fastfrusen i en position. Det vi inte ser är rörelsen, hur hon intar ett rum, hur hon förhåller sig till de hon möter eller till de vars blickar vilar på henne. Vi granskar hennes ansiktsdrag, hennes kropp, hennes kläder. En person i Christinas samtid hade istället lagt märke till andra saker: vad gör hon, var befinner hon sig, hur rör hon sig?

Det ceremoniel som omgav Christina krävde skicklighet och en skolad kropp. Det mest effektiva sättet att förfina det fysiska uttrycket var genom dansträning och oavsett om det var på eller utanför scenen kunde sedan denna konstfulla kropp visas upp. Med den svenska hovbaletten som relief följer vi Christinas rörelser till Rom, där hon som drottning utan land lär sig att koreografera sin fysiska närvaro för att skapa den position hon eftersträvade.

Danshistorikern Camilla Kandare och koreografen/dansaren Karin Modigh iscensätter genom text, rörelse och musik en inblick i Christinas fysiska värld. En värld där man lade märke till varje steg som togs och där roller definierades utifrån ett intrikat och kreativt spel med sin omgivning. Barockens store konstnär Bernini lär ha sagt om Christina att det var omöjligt att måla hennes porträtt eftersom hon aldrig befann sig i stillhet. Välkommen att möta Christina i rörelse!

Läs mer här om bakgrunden och våra arbetsmetoder »

 

Une dernière tentative d’emploi : le dossier de candidature de Jean-Georges Noverre au roi de Suède en 1791Noverre

Presentation av Karin Modigh och Irène Ginger inom ramen för Colloque de Noverre, forskningskonferens om Jean-Georges Noverre (1727-1810), på Sorbonne IV i Paris, 21-23 oktober 2010. Konferensrapporten har publicerats i forskningsskriften Musicorum nr 10.
Ladda ner artikeln av Karin Modigh and Irène Ginger (pdf) »
Hela konferensskriften kan beställas här »
En svensk översättning och sammanfattning publicerades i Tidig Musik nr 1/2014 »

 

“Barockdans? Är det som balett eller?”

Seminarium om hur man kan arbeta med barockdans idag.
Drottningholms Slottsteater den 13 augusti 2011
Medverkande: Marie-Geneviève Massé och Lena Cederwall Broberg.
Moderator: Anna Karlander.
Introduktion av Christopher O’Regan.
Arrangörer: Nordic Baroque Dancers, Drottningholms Slottsteater och Carina Aris Minnesfond.
Flygblad från Drottningholmsteatern »


Stockholms stadsarkiv: Musik och dans i arkiven

Föredrag om svenska kontradanser med Karin Modigh, 9 maj 2009


La Sallé – barockdansseminarium med anledning av jubilaren Marie Sallé (1707-1756)

Medverkande: Stefan Johansson, Jane Gingell, Karin Modigh, Sarah McCleave, Marie-Louise Waldenström, Marie-Geneviève Massé och Irène Ginger
Arrangörer: Bétina Marcolin, Karin Modigh och Peter Bohlin
Confidencen och Carina Ari Biblioteket, 12-13 maj 2007