Dialects/Dialogues

Dance concert

Dialects/Dialogues

Choreography Noah Hellwig/Karin Modigh (Récréation), Marie-Geneviève Massé (Les Caractères de la Danse), Deda Cristina Colonna (Orphée)
Music J-M Leclair, J-F Rebel, J-P Rameau

Dialects/Dialogues is a dance concert conceived and performed by Karin Modigh and Noah Hellwig. It will show off different dialects within contemporary baroque dance, not only dialoguing with each other, but also with the musicians specifically chosen for their experience of playing to dance. It includes new pieces by some of today’s most interesting choreographers basing their work on the baroque dance technique.

Dialects/Dialogues will premiere in a first version at the festival Valle Baroque in Sweden on 19 August 2017, in collaboration with a French-Scandinavian baroque ensemble directed by cellist Tormod Dalen.

Performance length: 60 min.

Dialects/Dialogues has received support from the Swedish Arts Grants Committee and the International Dance Programme.

Team

Dancers Noah Hellwig and Karin Modigh
Musicians Alice Pierot (violin), Renata Lobo Kubala (violin), Torun Torbo (traverso), Tormod Dalen (basse de violon), Lars Henrik Johansen (harpsichord)
Costume designer Meriem Bahri
Costume creator Stefan Wåhlberg
Photo Hannah Hellwig

Choreography notes from Récréation

Koreografier skapade på 1600- och 1700-talet kallas idag för barockdans, men namnet används också för nutida koreografier som baserar sig på barockens estetik och teknik.

I Dialects/Dialogues presenteras korta stycken av olika koreografiska dialekter som bildar en minipalett över var barockdansen befinner sig idag. Dansarna Karin Modigh och Noah Hellwig har bjudit in några av de nutida barockdanskoreografer som de finner mest intressanta för att gemensamt arbeta med deras koreografiska språk. De har också utforskat barockdansen i ett eget stycke som tillsammans med de andra verken bildar Dialects/Dialogues.

Récréation och Les Caractères de la Danse har premiär på Valle Baroque 2017. Under 2018 utökas programmet med ett stycke av Deda Cristina Colonna.

Noah Hellwig och Karin Modigh, Récréation:

Rörelsen som blir till. Den känns. Den finns inuti mig. Den är min upplevelse som jag vill dela med er. Men vad händer om jag sträcker ut den åt olika håll?

Om vi söker musikalitet i en vertikalitet?

Ett blommerande, florerande, superbroderande – vi lägger till ornament på fundament tills minimalismen blir en krusidull, ett monumentalt mishmash av överflödigt abstraherande där förändringen sker subtilt, men direkt.

Om vi leker att du bara får röra dig si och jag bara röra mig så. Men gör du ditt så kan jag bara göra datt eller si. Och om datt är taget så kan du bara göra hum eller så. Och tappar du bort dig så hoppar jag efter.

”I skapandet av Récréation har vi utgått från hur vi upplever barockdansen och dess rörelser i våra egna kroppar. Vi har tagit fasta på upplevelser av vertikalitet, dansanthet, rymd och djupliggande rörelser, för att sedan abstrahera, belysa och förstora dem. Vi har också undersökt hur det går att förvränga koreografin genom att förstärka vissa aspekter utan att tappa kopplingen till ursprunget.
Resultatet kallar vi en off-barock-koreografi, bestående av omplaceringar i kroppen och i rummet, improvisationer, spelregler, inre rörelseupplevelser och uppförstoringar av olika beståndsdelar. Grundtekniken är barock, men inspirationen och metoderna är här och nu.”

Marie-Geneviève Massé, Les Caractères de la Danse:

”Jag har tillåtit mig att leka med tanken att Rebel skapade ”Les Caractères de la danse” som ett slags Ode till Naturen. Att varje dansform, må den vara nobel, sprudlande, lugn, orolig, vällustig eller spänstig, återspeglar ett tillstånd, en energi och en rörelsekvalitet som är hämtad från djurriket och de fyra elementen.

Inledningsfrasen i preludiet breder ut sig som en oändlig andhämtning, genomlyst av glittrande strålar – likt vintergatan översållad med stjärnor. Couranten, nobel, värdig och ömtålig, blir den vilda hjorten, elegant och raffinerad. Chaconnen för tankarna till jaguarens majestätiska och kontrollerade fräckhet. Sarabanden tar oss till rockans universum i havets smeksamma djup. Musetten målar regnbågen och de regndroppsglittrande sädesfälten efter sonatens storm…

Huruvida det fungerar, ifall den poetiska idén, musiken och rörelsevalet smälter samman till en enhet, beror till syvende och sist på dansarnas och musikernas talang och konstnärlighet. Under ett flyktigt ögonblick kommer de att förverkliga denna drömvärld i samspel med fantasin och känsligheten hos dig som betraktare.”

About us

Nordic Baroque Dancers is a Sweden-based company directed by Karin Modigh.

Latest news

Visit our blog to get the latest updates.

Calendar

Find out where and when we perform and teach.

What we like

Find links to resources, dance companies, and more.

Get in touch

Feel free to contact us in English, French or Swedish.

Previous Post
Next Post