Teaching

Nordic Baroque Dancers teaches baroque dance to all ages and levels. The teaching is based on baroque movement patterns and dance forms, and emphasizes body awareness, musicality, stylistic feeling, joy of dance, and ability to dance with others.

Want to learn more about baroque dance?

We teach workshops, masterclasses and intense courses to all kinds of audiences: dancers, dance teachers, musicians, singers, university students, museum visitors, high school, middle school and elementary school students, as well as at private festivities. The classes are held in English, Swedish or French.

Don’t hesitate to get in touch with us if you are interested in learning more about baroque dance!

List of references
Museums

The Dance Museum: Baroque dance trial classes, 17 August 2011 and 25 February, 3, 10 and 17 March 2012
Stockholm City Museum: 18th century social dances from Stockholm, 15 September, 20 October and 24 November 2011

Baroque dance workshops for dance teachers

Inspiration days for dance teachers at Löftadalen Conservatory, January 2014, 2015, 2016
Dans i Västerbotten, Skellefteå 2012
Kulturskolan Stockholm 2009

Baroque dance teaching for high school students

Norra Real, Stockholm, February 2014
Gullmarsgymnasiet in collaboration with Karlsson Barock, Lysekil, August-October 2013
Anderstorpsskolan, Skellefteå, February 2012 and September 2013
Midgårdsskolan, Umeå, February 2012
Cybergymnasiet, Stockholm, February 2012
Viktor Rydbergs gymnasium, Stockholm, November 2011
Kungsholmens gymnasium, Stockholm, February/November 2011, February 2013
Spånga gymnasium, Stockholm, April 2011
Frans Schartaus gymnasium, Stockholm, February 2011
Södra Latins gymnasium, Stockholm, January 2011
Rudbeckska gymnasiet, Sollentuna, April 2009

Renaissance dance teaching for high school students

Kungsholmens gymnasium, Stockholm, May 2011

Baroque dance teaching for elementary school students

Slottsskolan year 1-6 (Skapande Skola), Bålsta, March 2014
Magelungsskolan year 4-6, Stockholm, October and November 2010

Renaissance dance teaching for elementary school students

Maestroskolan, Nacka, February 2012
Rödsleskolan year 4-6 (Skapande Skola), Oskarshamn, January and May 2010

Organized courses

Baroque dance repertoire with Karin Modigh in Paris, April 2015
Workshop in baroque dance and ballet d’action with Deda Cristina Colonna (Milano), October 2013
Baroque dance course with Karin Modigh, December 2011, March 2012 and February 2013
Workshop for professional dancers with Irène Ginger (Compagnie L’Eventail), February and September 2011

In Swedish: Till dig som är lärare i idrott, dans, drama, musik eller historia på grundskolan

Vill du ge dina elever ett nytt perspektiv på historien? Eller ge dem en annorlunda och spännande dans- och rörelseträning? Nordic Baroque Dancers undervisar 1600- och 1700-talsdans för elever från förskola till gymnasium.

För trehundra år sedan var danskunnighet A och O: en graciös kropp betydde en god karaktär, och att dansa bra kunde ge en biljett till både ämbeten och äktenskap. Idag fyller dansen en annan funktion, men dansundervisning är fortfarande ett utmärkt sätt att träna viktiga sociala, motoriska och estetiska färdigheter. Barockdansen har överlevt till vår tid genom skriftliga källor, och dansas idag på scener runtom i världen. Vår undervisning utgår från barockens rörelsemönster och dansformer, och fokuserar på kroppsmedvetenhet, dansglädje och förmåga att dansa tillsammans. Den fungerar i flera av skolans ämnen, både praktiska och teoretiska.

Välkommen att höra av dig till Karin Modigh för frågor och bokning.

Idrott och hälsa och dans

Rörelse och rytm är en viktig del av idrottsämnet. Barockdansen tränar den motoriska och estetiska förmågan och anknyter till flera av kursplanens mål, exempelvis att eleverna skall få kunskap i danser från olika kulturer och lära känna den historiska bakgrunden till olika rörelseaktiviteter.

Drama

Undervisningen fokuserar här på den teatrala aspekten av dansen. Målet är att hitta stilkänslan och få en inblick i barockens uttryck och rörelsemönster.

Musik

Undervisningen ger en visuell och fysisk erfarenhet av den tidiga musiken,och anknyter till kursplanens mål om att eleven skall bli förtrogen med musikens koppling till andra kunskapsområden, exempelvis dans, drama och rörelse. Barockdans tränar också känslan för puls och rytm.

Historia

Undervisningen fokuserar här på dansens sociala, kulturella och politiska sammanhang, och anknyter till kursplanens mål om att eleven skall tillägna sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet. Lektionen leds av en erfaren pedagog som lägger upp undervisningen så att den passar ert sammanhang. Vi har också erfarenhet av att arbeta med projekt inom ramen för Skapande skola.

International Summer Academy of Baroque Dance

In August 2014 Nordic Baroque Dancers and Löftadalen Conservatory organized the first International Summer Academy of Baroque Dance. Top notch teachers from Europe came to Löftadalen to inspire and to share their knowledge, not only in baroque dance but also in complementary areas like Feuillet notation, renaissance dance, Cramér repertoire and much more.

Thanks to the beautiful location on a hill overlooking the sea, easy access to the beach, daily yoga and pilates classes, welcoming accommodation and enthusiastic participants, the Summer Academy turned into a fantastic week of baroque dance training on highest international level.

Since 2015, the International Summer Academy of Baroque Dance welcomes students at four different levels during two summer weeks.

Overwhelming! I bring back not only a better technique but also a totally new approach to the character and interpretation of dance.
s
s

A truly wonderful week of experimentation and growth. A nurturing and open environment with dancers from all over the world in an idyllic setting. What more could you ask for?

About us

Nordic Baroque Dancers is a Sweden-based company directed by Karin Modigh.

Latest news

Visit our blog to get the latest updates.

Calendar

Find out where and when we perform and teach.

What we like

Find links to resources, dance companies, and more.

Get in touch

Feel free to contact us in English, French or Swedish.