Queen Christina

Lecture performance

Queen Christina – roles in dance and movement

Inspired by the research of Camilla Kandare and her dissertation ‘Figuring a queen, Queen Christina of Sweden and the embodiment of sovereignty’, Nordic Baroque Dancers have created a lecture performance on queen Christina’s way of handling space and movement.

Performed at the Royal Palace of Stockholm, 11 March 2015

Team

Idea and concept Camilla Kandare (text) and
Karin Modigh (choreography and stage direction)
Performers Noah Hellwig, Camilla Kandare and Karin Modigh
Production Nordic Baroque Dancers

Further information in Swedish

Bakgrund och arbetsmetoder
I historieskrivningen kring drottning Christina har hennes kropp fått mycket uppmärksamhet och ofta har man fokuserat på dess utseende och fysiologi. Varför klädde hon sig som hon gjorde? Varför gick hon så manhaftigt? Var hon verkligen helt igenom kvinna?

Camilla Kandares forskning föddes ur mötet med ett historiskt källmaterial som visade en annan sida av Christina. Samtidens observatörer tycktes mer intresserade av vad Christina gjorde än hur hon såg ut – hur hon rörde sig, på vilken plats i rummet hon befann sig, hur andra stod runt omkring henne… Christinas figurerande tycktes viktigare än hennes figur.

Ett sådant sätt att uppfatta Christina återspeglar den stora vikt hennes samtid lade vid ceremonier, socialt protokoll, symboler och visuella manifestationer av makt och rang. Det är inte för inte man ofta använder teatern som metafor för att tala om barocktiden. Den lyhördhet Christinas samtida visar för kroppslighet och rörelse ger oss som barockdansare och danshistoriker genklang i det vi vet om hur viktig dansen var under denna tid. Det är den här bilden av Christina vi vill visa upp.

Programmet tar avstamp i Camillas omfattande arkivforskning och innehåller många citat hämtade från det historiska källmaterialet, vilka sedan har infogats i och hanterats ur ett konstnärligt perspektiv. Vad gäller dansmaterialet har vi använt ett liknande arbetssätt. Barockdans är en återskapad dansform, som bygger på ett omfattande noterat källmaterial, mestadels franskt, från 1600- och 1700-talet. Dock finns inga koreografier bevarade från de baletter som framfördes under drottning Christina.

Karin Modigh har efter många års tolkning, träning och framförande av det noterade materialet tillägnat sig barockdansen som ett eget språk, vilket hon använder som utgångspunkt i sitt konstnärliga skapande. Forskningen, musiken, historien och samtiden har alla gett impulser för skapandet av koreografin och regin till denna lecture performance.

Då det här programmet, liksom en hovbalett, består av olika entréer som avsiktligt blandar det teatrala med det historiska kändes det naturligt att i musiken knyta an till Christinatidens hovbaletter. Valet föll på en svit som av Stefano Fogelberg-Rota och Maria Schildt nyligen identifierats som musiken till baletten L’Amour Constant (1646) och som uppfördes vid invigningen till projektet Queen Christina of Sweden, the European i juni 2014. Sviten finns dessutom i en dansant inspelning av Jordi Savall under namnet Suite du Ballet de Stockholm.

Litteratur i urval och förslag på vidare läsning
* Beaussant, Philippe. Christine de Suède et la musique. Fayard, 2014.
* Bilder av Kristina. Livrustkammaren, 2013.
* Bjurström, Per. Feast and Theatre in Queen Christina’s Rome. Nationalmuseum, 1966.
* Christina. Brev och skrifter. Atlantis, 2006.
* Englund, Peter. Silvermasken – en kort biografi över Drottning Kristina. Bonniers, 2006.
* Gillgren, Peter och Snickare, Mårten (red.). Performativity and Performativity in Baroque Rome. Ashgate, 2012.
* Kandare, Camilla. Figuring a Queen. Queen Christina of Sweden and the Embodiment of Sovereignty. UMI Dissertation Publishing, 2009.
* Rodén, Marie-Louise. Drottning Christina, en biografi. Prisma, 2008.
* Waddy, Patricia. Seventeenth-Century Roman Palaces: Use and the Art of the Plan. MIT Press, 1990.

I programmet citeras även opublicerade källor i Archivio Segreto Vaticano, Archivio di Stato di Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana och Biblioteca Casanatense.

Musiknoter: Kassel MS, Suite XIX ”Ballet à 4 zu Stockholm getanzt”, édition Écorcheville
Musikinspelning: Dumanoir: Suites D’Orchestre, Jordi Savall, Alia Vox ADE064

1638. På Stockholms slott framförs “Ballet de Plaizirs de la Vie des Enfants sans Soucy”. I publiken sitter en ung Christina som varje dag tar lektioner för sin dansmästare.
1649. Hovbaletten “Then fångne Cupido” framförs med Christina själv i rollen som Diana. Drottningens fysiska närvaro på scenen är ett viktigt led i att förverkliga hennes kungliga makt.
1655. Christina har nått Rom, där hon kommer att bo under resten av sitt liv. I påvarnas stad passar det inte för en drottning att framträda på scenen, men Christina drar nytta av sina år av dansträning och finner nya sätt att varje dag iscensätta sin egen person.

När vi ser på Christina idag ser vi ett porträtt, en person i stillhet, fastfrusen i en position. Det vi inte ser är rörelsen, hur hon intar ett rum, hur hon förhåller sig till de hon möter eller till de vars blickar vilar på henne. Vi granskar hennes ansiktsdrag, hennes kropp, hennes kläder. En person i Christinas samtid hade istället lagt märke till andra saker: vad gör hon, var befinner hon sig, hur rör hon sig?

Det ceremoniel som omgav Christina krävde skicklighet och en skolad kropp. Det mest effektiva sättet att förfina det fysiska uttrycket var genom dansträning och oavsett om det var på eller utanför scenen kunde sedan denna konstfulla kropp visas upp. Med den svenska hovbaletten som relief följer vi Christinas rörelser till Rom, där hon som drottning utan land lär sig att koreografera sin fysiska närvaro för att skapa den position hon eftersträvade.

Danshistorikern Camilla Kandare och koreografen/dansaren Karin Modigh iscensätter genom text, rörelse och musik en inblick i Christinas fysiska värld. En värld där man lade märke till varje steg som togs och där roller definierades utifrån ett intrikat och kreativt spel med sin omgivning. Barockens store konstnär Bernini lär ha sagt om Christina att det var omöjligt att måla hennes porträtt eftersom hon aldrig befann sig i stillhet. Välkommen att möta Christina i rörelse!

About us

Read more about our vision and our team members.

Latest news

Visit our blog to get the latest updates.

Calendar

Find out where and when we perform and teach.

What we like

Find links to resources, dance companies, and more.

Get in touch

Feel free to contact us in English, French or Swedish.