Noah Hellwig, dansare

Noah Hellwig kommer från Stockholm och började sin utbildning år 2000 vid Kungliga Svenska Balettskolan. Han är även utbildad vid Central School of Ballet och erhöll vid examen 2010 en BA (Hons) degree i Professional Dance & Performance. Noah har dansat med Ballet Ireland i Romeo & Julia (2010 och 2012) och Scheherazade (2011). Han medverkade i Nordic Baroque Dancers samarbete med Compagnie l’Eventail på Drottningholms Slottsteater 2011, dansade i Julius Caesar på Folkoperan 2012 och gjorde Renaud i Renaud et Armide med Compagnie l’Eventail på operan i Versailles och Opéra Comique de Paris 2012. Noah har fått Central School Award for Choreography 2010 och Ballet Central Award 2010. Han har också vunnit första pris i Central Friends Trust Awards 2010, med ett solo i egen koreografi.